Služba Ostatni - v1

WSDL - popis služby.
RTFM - dokumentace.

Služba Profis.svc obsahuje metody pro všeobecné operace rezervačního systému Profis.

 • EmailPridat
  Přidání nového všeobecného emailu jako zpráva od klienta, agentury, notifikace, kontaktní formulář nebo všeobecná zpráva.
 • ExterniProcedura
  Volání externí procedury, která může provést předdefinovanou akci a vrátit seznam tabulek odpovídající dané struktuře.
 • ExterniTabulka
  Zobrazení dat z externí tabulky.
 • OstatniDokumentDetail
  Stažení obsahu obecného dokumentu.
 • UzivatelPrihlasit
  Ověření přihlašovacích údajů uživatele.