ProfiTour ProfisXML Interface

Seznam služeb:
Dokumentace:
Online verze

FAQ :
Často kladené otázky - sem byste se opravdu měli podívat, než začnete rozhraní implementovat.

Informace

Rozhraní je implementováno jako .NET WCF. Pro každou službu je k dispozici basicHttpBinding s XML/SOAP serializací a netHttpBinding pro binární formát dat. Oba bindingy jsou k dispozici jako http i https. Služby lze připojovat jednotlivě podle potřeby, nebo společnou službou Profis.svc, která obsahuje metody ze všech ostatních služeb dohromady.

Před začátkem implementace si od CK vyžádejte tyto hodnoty pro každou republiku a jazykovou mutaci webu:
 • UzivatelLogin,
 • UzivatlHeslo,
 • id_Jazyk,
 • id_Republika,
 • id_Organizace.
Na straně serveru dochází ke zpětně kompatibilním úpravám struktury a WSDL bez předchozího upozornění, klient služby musí být proti těmto změnám odolný a případně komunikovat podle původního WSDL. Zpětně nekompatibilní úpravy budou vydány jako nová verze. Stará verze zůstane v provozu.
Typy zpětně kompatibilních změn:
 • Přidání nového parametru metody (na začátek, doprostřed i na konec).
 • Odebrání parametru metody.
 • Přidání nové položky do vstupního objektu metody (na začátek, doprostřed i na konec).
 • Odebrání položky ze vstupního objektu metody.
 • Přidání nové metody.
 • Přidání nové položky do výstupního objektu metody (na začátek, doprostřed i na konec).
 • Odebrání položky z výstupního objektu metody.
Dokumentace a názvy v chybových hláškách se udržují pouze pro aktuální verzi. Pro starší verze není dokumentace k dispozici.

Často kladené otázky

Kde začít?

WCF rozhraní neslouží pro přenos celé DB na Váš server, ale jako back-end datový zdroj namísto DB. Čili každé otevření stránky na Vašem webu by mělo zavolat alespoň jednu metodu rozhraní (kromě případu, kdy máte výsledek již uložen v cache).

Každá metoda vrací datový typ odvozený od Result, který reprezentuje obecný výsledek metody, nebo chybu reprezentovanou jako Fault. Možné výstupní stavy tedy jsou:
 • Fault značí chyby ve volání nebo implementaci na straně klienta. Texty chyb by neměly být prezentovány návštěvníkovi.
 • Result.Message obsahuje chybovou zprávu pro klienta podle parametru id_Jazyk a měla by být zobrazena klientovi, protože ji může opravit např. jiným výběrem kritérií. Ostatní výstupní data nemá smysl v takovém případě zpracovávat.
 • Result může obsahovat další položky s výstupními daty podle konkrétní metody.

Jaká je posloupnost metod?

Jak funguje parametr VypsatNazvy?

Každá metoda kromě číselníků obsahuje kontext a výběrem jazyka a parametrem VypsatNazvy typu boolean:

1) VypsatNazvy = True
V tomto režimu bude výstup pro každý identifikátor z číselníku doplněn textová název. Např. při výskytu položky TypDoprava.ID="40" bude výstup doplněn o TypDoprava.Nazev="letecká". Podobně pro všechny ostatní číselníky.
Použití této varianty je jednodušší na implementaci, ale je přenášen větší objem dat. Režim je vhodný pro menší weby.

2) VypsatNazvy = False
V tomto reřimu jsou ve výstupních datech uvedena pouze ID z číselníků, bez výpisu textové verze.
Použití této varianty je složitější na implementaci, protože vyžaduje implementaci cache na hodnoty číselníků, ale je přenášen menší objem dat a komunikace mezi aplikacemi je tak efektivnější. Režim je vhodné využít pro weby s větší návštěvností, tzn. hlavní web CK.

Co znamená 1:1, 1:N a skupina ve vztahu zájezdu a hotelů?

Jeden zájezd může obecně obsahovat program zahrnující pobyt ve více hotelech (pobytovo-poznávací zájezdy, plavby, exotické zájezdy s pobytem na více ostrovech a pod.). Tyto jsou v dokumentaci označovány jako 1:N. Většina zájezdů ale obsahuje právě jeden hotel (obyčejné pobytové zájezdy) a ty jsou označovány jako 1:1.

Textový popis, obrázky a seznam vybavení může být uveden jak u samotného zájezdu (např. program společný pro celý poznávací zájezd), tak u některého z hotelů, nebo u všech hotelů samostatně. V případě zájezdů 1:1 je popis uveden zpravidla u hotelu a popis zájezdu zůstává prázdný.

U zájezdů 1:N mohou být hotely zájezdu rozděleny do skupin. Např. Thajsko a zájezd Bangkok - Pattaya - Ko Samet: klient v tomto případě tráví jednu noc v Bangkoku, poté několik dní v Pattaya a několik dní v Ko Samet, dle popisu zájezdu. Na každém z těchto ostrovů je ale na výběr z několika hotelů, klient si musí vybrat ve kterých hotelech chce být ubytován, ale nemůže si vybrat libovolnou kombinaci.

Hotely zájezdu mohou (ale nemusí - u triviálních zájezdů, kde klient navštíví vždy všechny přítomné hotely a nemusí si tedy vybírat) být rozděleny do těchto skupin a vybraná kombinace musí obsahovat vždy pouze jedinou skupinu, čili nelze současně vybrat hotel ze skupiny 1 a na jiném ostrově hotel ze skupiny 3. Speciální význam má nevyplněná hodnota skupiny - takový hotel lze kombinovat s libovolnou skupinou.

V případě, že zájezd obsahuje více skupin si klient musí vybrat kombinaci hotelů. Při výběru navíc musí z dané skupiny obsadit všechna dostupná pořadí. (Např. u Bangkok - Pattaya - Ko Samet musí vybrat jeden z hotelů s pořadím 1 (Bangkok), jeden hotel s pořadím 2 (Pattaya) a jeden hotel s pořadím 3 (Ko Samet). Žádné dostupné pořadí nesmí zůstat neobsazeno.

Zvolený seznam se pak používá jako vstupní parametr pro metodu Katalog/KalkulaceParametry, která poskytuje dodatečné informace potřebné pro zjištění všech vstupních parametrů metody Katalog/Kalkulace.

Proč mají některé termíny nulový počet dní?

Některé termíny nejsou zadané fixním počtem dní, ale jsou zadané jako sezóna, tzn. počet dní je nulový a počet nocí záporný (udává rozdíl mezi vybraným počtem dní a nocí). V takovém případě je obecně možný nástup kdykoliv a na libovolný počet dní. Proto klient musí vybrat počet dní, aby byla kalkulace zobrazena pro správnou délku pobytu a datum nástupu.

Proč metoda hledání někdy odmítá hodnotu parametru DatumDo?

DatumDo je typu Date a musí to být existující datum. 30.2. není platné datum, stejně jako 31.4. - duben končí 30.4. Podobně pro další 30ti denní měsíce.