Služba Klient - v1

WSDL - popis služby.
RTFM - dokumentace.

Služba Klient.svc obsahuje metody pro správu klientů, zobrazení profilů, registraci (bez objednávek) a úpravy údajů.