Metoda Katalog / TerminRezervaceDo - v1

Katalog - návrat na seznam metod.
RTFM - dokumentace.

Předpovězení platnosti rezervace termínu před jejím uložením.


Request:
Response: