Metoda Katalog / TerminDetail - v1

Katalog - návrat na seznam metod.
RTFM - dokumentace.

Stručné informace o termínu a jeho zájezdu a hotelech.


Request:
Response: