Metoda Katalog / KalkulaceParametry - v1

Katalog - návrat na seznam metod.
RTFM - dokumentace.

Zobrazení všech parametrů, které jsou potřeba pro volání kalkulace, včetně informací o zájezdu a termínu.


Request:
Response: