Služba Ciselnik - v1

WSDL - popis služby.
RTFM - dokumentace.

Služba Ciselnik.svc obsahuje metody pro získání všech dostupných číselníků. Hodnoty z číselníků se používají pro překlad ID na textový název. ID číselníku může být číselné (ve většině případů), ale i textové (Republika, Mena, Jazyk, Pohlavi).